Make your own free website on Tripod.com
LA RESERVA NACIONAL DE CAÇA APROVA LA REINTRODUCCIÓ DEL CABIROL AL PORT
 
 
octubre de 1999
 
Segons el Diari de Tarragona, la Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça del Port va aprovar per unanimitat, el proppassat 20 d'octubre de 1999, el projecte de reintroducció del cabirol al massís.
 
La Junta de la Reserva està formada pels departaments encarregats de la gestió cinegètica de les administracions autonòmiques de Catalunya, València i Aragó, pels ajuntaments afectats, la federació provincial de caça, un representant dels grups ecologistes, i un altre dels propietaris. Tots els presents van estar d'acord en que la reintroducció d'aquest animal suposarà una millora per a la diversitat faunística del territori.
 
Segons l'informe tècnic elaborat pel director de la Reserva, Xavier Pérez, l'espècie va desaparèixer del massís per causes directament imputables a l'home (la caça, les modificacions del medi natural, etc.), però ara torna a tenir unes condiciones òptimes per a la reimplantació (hàbitat addient, terrenys de titularitat pública, zones allunyades de llocs freqüentats, etc).
 
El projecte consisteix en alliberar una trentena d'animals, meitat femelles i meitat mascles, entre els mesos de setembre i octubre del any 2000. Els indrets seleccionats com a òptims són Casetes Velles - Serressoles - Mola de Catí - Les Foies - Terranyes - Millers - Carlares - Barranc de la Galera, que es corresponen a àrees de pastures i boscos per damunt de 1000-1100 metres s.n.m. Es dóna la coincidència de que part de la zona seleccionada es correspon a la proposta d'ubicació dels 50 aerogeneradors de la polèmica Central Eòlica d'Arnes-Alfara.
 
D'acord amb un punt proposat per Francesc Gas, representant dels grups ecologistes, si la reintroducció es fa per criteris de diversitat faunística no s'hauria de permetre la caça d'aquesta espècie fins que n'estigui garantida la seva supervivència. També va demanar a l'Administració la dotació de més personal per poder fer un seguiment exhaustiu del pla de reintroducció. I finalment va manifestar la seva ferma oposició a la instal.lació de la Central Eòlica a Terranyes i Les Foies (als termes d'Arnes i Alfara).