Make your own free website on Tripod.com

 

Acabeu d'accedir a la GALERIA D'ART de la vila d'Arnes a Internet.

Aquesta galeria vol acollir:

.fotos del poble o l'entorn

.fotografies antigues

.imatges xules

.dibuixos

.poesies

...

 

El motiu central haurà de ser necessàriament la vila d'Arnes.
Només podrem acceptar temes de la comarca circumdant si la qualitat del material així ho aconsella.
Pels mateixos criteris de qualitat, ens reservem el dret de publicar o no el vostre treball, o de modificar-ne les mides originals a la nostra conveniència. Igualment podrem enretirar-lo o substituir-lo per material més nou si ho així ho creiem pertinent (però no us cal patir, sobretot al principi acceptarem de bon grat totel què ens pogueu fer arribar..! ).
La publicació electrònica d'aquesta Galeria d'art d'Arnes es fa de bona voluntat i amb finalitat divulgativa.
Els mantenidors de la pàgina es comprometen a no utilitzar cap original per a finalitats distintes que les de la pàgina web d'Arnes, si no se'ls autoritza expressament.

Per a col.laborar només ens heu d'enviar el vostre escrit o fitxer per correu electrònic (cliqueu algun dels nostres noms a la pàgina de capçalera).
Si es tracta d'una poesia, un enllaç d'internet o el mateix *.TXT del missatge serà la solució òptima.
Si es tracta d'una imatge, JPEG és el format òptim, o sinó GIF, sempre a 72 pixels/polzada.
Tret de casos extraordinaris, no s'acceptaran fitxers que superin els 100KB (trigarien massa a descarregar-se). Si ens heu d'enviar més d'un fitxer us agrairem que ens els envieu comprimits sota un (*.ZIP) o ens ho comuniqueu prèviament.
El format paper -entregat en mà- també val, però ens caldran uns dies per escanejar-ho. Ens comprometem a retornar-lo a la major brevetat i naturalment en perfectes condicions.

En tots els casos voldríem fer constar l'autor, motiu, data, etc.  No oblideu d'adjuntar aquestes dades si voleu que apareguin junt al treball.

Gràcies per endavant !