Make your own free website on Tripod.com
ELS PORTS ES CONVERTIRAN EN PARC NATURAL.
 
octubre de 2000
 
El massís dels Ports, a les comarques del Baix Ebre, Montsià i Terra Alta, es convertirà l'any 2001 en el segon parc natural més gran de Catalunya, amb un total de 35.110 hectàrees de superfície, segons l'avantprojecte elaborat pel departament de Medi Ambient de la Generalitat. La creació d'aquest nou espai protegit respon a una declaració del 1998 del Parlament de Catalunya en que s'instava al govern a impulsar les gestions per aconseguir que fos declarat parc natural.
 
El futur parc natural, un paratge fins ara catalogat com Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa-Beseit, reuneix els valors propis d'una àrea de transició entre les muntanyes ibèriques i les serralades litorals catalanes. Es tracta de muntanyes de notables aspectes geològics, que presenten alhora nombroses formes estructurals d’un especial interès paisatgístic.
 
A més, l’espai acull una notable diversitat biològica, amb alguns elements singulars per la seva raresa o per la seva localització. Els Ports presenten un especial interès botànic, i en ells es troben representades una gran part de les espècies de la flora i de les comunitats vegetals de les serres litorals meridionals catalanes. L’alt interès biogeogràfic rau en el fet de constituir un port essencial d’unió entre les muntanyes ibèriques i les del litoral català, i, per això, conserven un flora molt rica amb nombroses espècies rares o endèmiques, així com nombrosos arbres monumentals.
 
Lo Pi Ramut d'Arnes, amb 3.25 m de perimetre a la base i un brancam excepcional, és una de les meravelles vegetals del Port.
 
En quant a fauna, la gran extensió del massís -sense carreteres que el travessin ni pobles al seu interior-; la seva intrincada orografia plena de cingles, barrancs i boscos; i en especial la gran distància als nuclis urbans de Barcelona, València i Saragossa; han permès que junt amb el Pirineu, siguin el principal reducte de fauna salvatge de muntanya del país.
 
És interessant destacar que ja a l'any 1935, durant el govern de la Generalitat republicana, es va pretendre declarar el massís del Port com a Parc Nacional vist el seu elevat grau de conservació i varietat de la seva fauna (per exemple pocs anys abans s'hi havia abatut el darrer llop de Catalunya). La declaració de Parc Nacional es va veure aturada per l'inici de la guerra civil espanyola l'any 1936. Com a dades indicatòries dir que el Parc Nacional d'Ordesa - Mont Perdut fou declarat P.N. el 1918, i en canvi el d'Aigüestortes - Sant Maurici no ho seria fins el 1955.
 
En el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) ja es defineix els Ports com un dels Espais naturals protegits de Catalunya de més interès del país, per la seva extensió, la seva situació geogràfica, la seva entitat física i orogràfica, i la seva remarcable diversitat biològica.
 
La cabra hispànica, animal emblemàtic del Port.
 
El Departament de Medi Ambient ha enllestit el redactat del Decret de creació del Parc Natural dels Ports i l’ha traslladat als municipis, als propietaris forestals, i als consells comarcals afectats, abans de posar-lo a exposició pública.

El Decret ha estat elaborat en col·laboració amb els representants dels municipis, els propietaris forestals i de les comarques afectades per la creació del parc natural. Després del període corresponent en què el projecte estarà a informació pública, es preveu que el Parc Natural dels Ports serà una realitat el proper mes de maig de 2001.
 
El departament de Medi Ambient ha destacat que la protecció del parc natural dels Ports farà possible el desenvolupament ordenat dels usos i aprofitaments agrícoles, forestals, ramaders extensius, cinegètics, artesanals i recreatius que són tradicionals en aquest massís. En aquest sentit, la directora de Patrimoni Natural ha detallat que la creació del parc mantindrà, de forma regulada, les activitats de caça que durant les últims anys han convertit els Ports en un dels paratges de més riquesa cinegètica de Catalunya.
 
Finalment, el departament de Medi Ambient ha avançat que nomenarà director del parc natural dels Ports, Rafael Balada, director del parc natural del Delta de l'Ebre des de la seva creació.

El pressupost del 2001 per a parcs i espais protegits preveu una inversió inicial de 62,8 MPTA per al Parc Natural dels Ports de Beseit.
 
 

Retornar a la pàgina inicial d'Arnes